Головна » Статті » Мої статті

Харчування

Аналіз нормативно-правових документів, що регламентують організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах


 

Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району (міста) здійснюється відповідно до законів України, що зазначені на слайді.


 

Статтею 25 Закону України «Про освіту» визначено хто несе відповідальність за організацію харчування та здійснює контроль за його якістю.

Аналогічні положення прописані у статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту».

Виходячи з цього вартість харчування у загальноосвітніх навчальних закладах щорічно встановлюється  відповідно до рішень місцевих органів влади.

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним харчуванням. Також безоплатним гарячим харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування

та діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».


 

Розглянемо окремі положення Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Перш за все звертаємо вашу увагу на визначення основних термінів та понять.

Санітарні норми - обов'язкові для  виконання нормативно-правові акти  центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі   охорони здоров'я,  що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності  та  окремих  його  факторів,  недотримання   яких створює  загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь,  а також загрозу виникнення і розповсюдження  інфекційних  хвороб  та масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення.


 

Відповідно до статті 17, підприємства,  установи,  організації  та   громадяни, які виробляють,   зберігають,   транспортують  чи  реалізують  харчові продукти  і  продовольчу  сировину,  несуть відповідальність за їх безпеку  для  здоров'я  і  життя  населення, відповідність вимогам санітарних норм.

У статті 20 передбачено. Органи    виконавчої    влади,    місцевого   самоврядування, власники  і  адміністрація навчально-виховних  закладів  та  громадяни,  які  організують або здійснюють  навчальні  та виховні процеси, зобов'язані забезпечити для   цього   умови,  що  відповідають  вимогам  санітарних  норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я, гігієнічне  виховання  відповідних груп населення та вивчення ними

основ гігієни.

  Режими навчання та виховання, навчально-трудове  навантаження дітей  і  підлітків  підлягають   обов'язковому    погодженню    з відповідними   органами      та установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Статтею 26 регламентовано, що працівники підприємств харчової  промисловості,  громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів,  професійна чи  інша  діяльність яких пов'язана  з  обслуговуванням  населення і  може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь,  повинні  проходити обов'язкові  попередні  (до  прийняття  на  роботу) і періодичні медичні огляди.

Власники підприємств, установ, організацій  несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за  організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без  наявності необхідного медичного висновку.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, обов’язковими є профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням  на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію,  кашлюк, правець та кір.

Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються.

Статтею 45 закону передбачено, що працівники  підприємств,  установ, організацій, дії яких призвели до порушення санітарного законодавства, невиконання постанов,  розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби, підлягають дисциплінарній відповідальності згідно з законодавством.

Представлені на слайді Постанови Кабінету Міністрів України регламентують норми харчування, набори продуктів харчування, порядок фінансової звітності та організацію харчування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського харчування.

Постановою КабМІНУ № 1591 затверджені норми харчування у:

- дошкільних навчальних закладах для дітей віком до одного року згідно з додатком 1;

- дошкільних навчальних  закладах  (крім  санаторних) для дітей старше одного року згідно з додатком 2.

Також, передбачено, що у  літній  оздоровчий  період  (90  днів)  витрати на харчування збільшуються на 10  відсотків  для  придбання свіжих овочів і фруктів.


 

Крім того, затверджені норми харчування у загальноосвітніх навчальних    закладах    для   одноразового харчування учнів згідно з додатком 7.

До  представленого набору  продуктів  не  включені  сіль,  дріжджі, спеції,   що   видаються   згідно    із    затвердженими  рецептурами.

За  нормами  для  дітей  віком  від  6  до  10  років забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням  учні 1-4  класів  та учні,  які відвідують групи продовженого дня.

За нормами для дітей відповідного віку забезпечуються безоплатним  харчуванням діти-сироти,  діти,  позбавлені батьківського піклування,  та  діти  з  малозабезпечених сімей.


 

Одним спільним наказом та двома накази Міністерств регламентовано порядок та вимоги до організації харчування.


 

Порядком   організації   харчування   дітей   у навчальних та оздоровчих закладах визначено процес організації харчування.

Крім того, п. 4  цього наказу передбачено, що відповідальними  за   організацію   харчування   дітей   у навчальних  та  оздоровчих закладах незалежно від підпорядкування, типів   і   форм   власності,   за   матеріально-технічний    стан харчоблоку (їдальні,   буфету),   додержання   вимог   санітарного законодавства є засновники (власники),  керівники цих закладів  та організації (підприємства), що забезпечують харчування дітей.

П. 14. визначено, що  відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та   продовольчої  сировини,  готової  продукції  покладається  на постачальника,   організацію   (підприємство),   що   забезпечують харчування   учнів,   або   керівника   закладу,  якщо  працівники харчоблоку входять до  штатного  розпису  закладу.

П. 20.  регламентовано, що  наказом   керівника   закладу   призначається   особа, відповідальна за організацію харчування дітей.

Цими методичними рекомендаціями також визначено:

  • режим харчування;
  • рекомендовані обсяги порцій страв;
  • матеріально-технічне забезпечення шкільних їдалень;
  • організація обслуговування учнів.


 


 

Розглянемо Державні санітарні правила і норми. П. 3.8. розділу 3 визначено, що виробничі приміщення харчоблоку проектуються із урахуванням розміщення в них технологічного устаткування. Кухонні плити, які працюють на твердому паливі, можна передбачати тільки в сільських школах з наповнюваністю не більше 80 учнів. Кухні в школах повинні бути розраховані на розміщення в них устаткування для приготування їжі із сировини, а також - з напівфабрикатів. Із виробничих приміщень харчоблоків слід передбачити окремий вихід на територію подвір'я.


 

Столи в обідній залі повинні мати гігієнічне покриття, що легко миється, стійке до дії гарячої води і дезинфікуючих засобів. Столи щодня миють гарячою водою з кальцинованою содою та милом, а після кожного прийому їжі протирають вологими і чистими ганчірками. Умивальники слід передбачати із розрахунку один на 20 місць, електрорушники - один на 40 місць. Для дітей початкових класів висота столів та стільців повинна відповідати зросту дітей. Меблі для них встановлюються окремо від столових меблів для середніх та старших класів.

Столовий посуд може бути фаянсовий, фарфоровий або із нержавіючої сталі та одноразовий. Не рекомендується використовувати емальований, алюмінієвий посуд і забороняється застосування пластмасового посуду багаторазового використання та пощербленого посуду.

Вживання їжі слід проводити в один і той же час відповідно до спеціально складеного графіку. Перед вживанням їжі діти обов'язково миють руки з милом і сушать їх рушниками (паперові, електро).

У розділі 10 Державних санітарних правил і норм зазначено, що важливим елементом організації раціонального харчування учнів є правильний розподіл об'єму денного споживання їжі між окремими її прийомами.

Кількість прийомів їжі та її енергетична цінність встановлюється в залежності від віку, стану здоров'я дитини, рівня енерговитрат, типу навчального закладу.

Учні першого класу, які навчаються на базі дошкільного навчального закладу, за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, отримують харчування відповідно до режиму дня закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 1-12 класів повинно бути організовано одноразове харчування (сніданок). За бажанням батьків учням можуть надаватися гарячі обіди.

Для дітей початкових класів в умовах продовженого дня в школах рекомендується триразове харчування (сніданок, обід та підвечірок). При цьому підвечірок складає 10% добової калорійності раціону. Учні 5-9 класів, які відвідують групи продовженого дня, повинні забезпечуватися по місцю навчання дворазовим гарячим харчуванням (сніданок та обід), а при тривалому перебуванні в школі - і підвечірком.

Під час карантину з приводу кишкових інфекцій посуд карантинних класів миється в окремому промаркованому посуді та знезаражується шляхом кип'ятіння.

Перспективні двотижневі меню для учнів загальноосвітніх навчальних закладів підлягають обов'язковому погодженню з установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

При організації харчування учнів слід керуватися вимогами санітарного законодавства, які ставляться до організації раціонального харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та громадського харчування.

Щоденний контроль за організацією і якістю харчування покладається на засновників (власників), керівників навчальних закладів, медичний персонал; нагляд (не рідше 2 разів протягом навчального року та за епідпоказаннями) - на установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

Наприкінці свого виступу хочу наголосити на тому, що тільки при умові безумовного виконання всіх вищезазначених нормативних документів, процес організації та здійснення харчування буде безпечним та якісним.


 

Категорія: Мої статті | Додав: Михайлівна (23.04.2014)
Переглядів: 921 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: